Martijn als spreker

Vroeger hield ik het liefst mijn mond. Als ik iets moest zeggen, kreeg ik een hoofd als een tomaat en bleven de woorden beperkt tot. Inderdaad, niks. Maar dan heb ik het over heel vroeger. Met mijn verleden als presentator op radio en (heel soms) op televisie, heb ik veel ervaring met spreken.

Van die ervaring maak ik nu dankbaar gebruik. Zo heb ik al meerdere afscheidsspeeches geschreven en voorgedragen. Dit waren geen standaard speeches. Sommigen vergeleken het met een roast. Zelf heb ik het liever over een aaneenschakeling van hoogte- en dieptepunten, met een stevige komische noot. Ik houd ervan om de randjes op te zoeken, zonder dat het grof wordt. Ik ben dan ook nog nooit zonder voortanden huiswaarts gekeerd.

Je kunt me ook als dagvoorzitter inhuren. Als journalist heb ik een brede algemene kennis.

Speech 3 origineel

Voorbeelden

De voorzitter en penningmeester van de Zeeuwse afdeling van Bouwend Nederland namen afscheid. Ze konden niet vertrekken zonder een ludieke speech. Die speeches heb ik geschreven en voorgedragen.
Voor Jan Goemaat van het gelijknamige bedrijf heb ik een komische speech geschreven en voorgedragen. Voor de input heb ik medewerkers, klanten, leveranciers en vrienden geïnterviewd. Jan gaf op die dag het directeursstokje over aan zijn twee opvolgers.